Team

Shape Image
Shape Image
OUR EXPERTS

Đội ngũ nhân sự tại VMO Agency

Đoàn Văn Khoa

Đoàn Văn Khoa

Mentor
Phạm Văn Thành

Phạm Văn Thành

Manager
Tuyết Dương

Tuyết Dương

Content Creator
Phương Thảo

Phương Thảo

Content Creator
Khánh Hiên

Khánh Hiên

Copywriter
Tuấn Minh

Tuấn Minh

UX/UI Designer
Đức Minh

Đức Minh

Back-end Developer
Đức Trọng

Đức Trọng

Front-end Developer
Thảo Huyền

Thảo Huyền

Tester
image
BẠN CÓ CÂU HỎI ?

Liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn thấy "Cần"

Chúng tôi luôn ở đây để chờ bạn, giải đáp thắp mắc, giải đáp vấn đề và hỗ trợ bạn !

Liên hệ với chúng tôi