YouTube Marketing là gì ? Cách tạo chiến lược Youtube Marketing?

Digital marketing sẽ không hoàn thiện nếu không có quảng cáo video kỹ thuật. YouTube Marketing là nền tảng tốt nhất. Tiếp thị trên Youtube là hệ sinh thái lớn nhất để xem video. Là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai sau Google với hơn 1 tỷ người dùng sau mỗi tháng. Chiến lược

Xem bài viết