SKU sản phẩm: Tại sao nó lại quan trọng trong quản trị kho hàng?

Mỗi bảng giá của một sản phẩm đều có một tấm mác được móc trên sản phẩm. Đó được gọi là SKU sản phẩm. SKU là mã chữ và số, giúp người bán theo dõi quản lý hàng tồn kho và tối đa hóa doanh số bán hàng.  Trong hướng dẫn này, VMO sẽ đề

Xem bài viết