Email Marketing: Tại sao nên quảng cáo qua email?

Thiết kế Email Marketing là kênh tiếp thị trực tiếp có lợi nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Tạo ra lợi tức đầu tư trung bình là $42 cho mỗi $1 bỏ ra. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, hơn 40 năm trôi qua – với mạng xã hội, quảng cáo bật lên, PPC… tất

Xem bài viết