Print On Demand: Bán sản phẩm tùy chỉnh, tăng doanh thu

Print On Demand (POD) là một mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Liên quan đến việc làm việc với nhà cung cấp dịch vụ in để tùy chỉnh các sản phẩm nhãn trắng.  Sự chuyển đổi nhanh chóng sang TMĐT cũng như nhu cầu cá nhân hóa gần đây. Đã khiến POD trở

Xem bài viết