Những lợi ích hàng đầu khi sử dụng phần mềm CRM

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management. Là phần mềm giúp các công ty có thể quản lý quan hệ khách hàng. Phần mềm CRM giúp bạn có thể quản lý các mối quan hệ của khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng cũ của mình. Từ đó có thể cải thiện và

Xem bài viết