OKR là gì? So sánh KPI và OKR

Tìm hiểu OKR là gì? OKR sao lại được so sánh cùng chỉ số KPI. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của VMO để tìm kiểu về OKR. OKR là gì? OKR là viết tắt của Objectives and Key Results được hiểu là quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt.

Xem bài viết