Các loại mô hình kinh doanh thương mại điện tử phổ biến hiện nay

Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) thuộc loại hình đang phát triển mạnh. Doanh thu từ các cửa hàng trực tuyến dự kiến sẽ tăng 385% trong thập kỷ này. Thật dễ dàng để bắt kịp và phát triển với các xu hướng mô hình thương mại điện tử mới nhất. 

Xem bài viết