Lý thuyết màu sắc: Hướng dẫn cơ bản về bánh xe màu sắc

Phối màu sắc đẹp có tác động rất nhiều đến tâm trí của chúng ta. Nó có thể thay đổi cách chúng ta cảm nhận về một vật thể chỉ trong vài giây. Việc tạo hình như đồ họa thông tin, biểu đồ, GIF hoạt hình và các hình ảnh có thể làm nên điều

Xem bài viết