Cách giữ chân khách hàng gia tăng doanh số bán hàng

Khách hàng trung thành là trung tâm của bất kỳ doanh nghiệp TMĐT thành công nào. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng tỷ lệ cách giữ chân khách hàng lên 5%. Có thể dẫn đến tăng lợi nhuận lên tới 25%. Khách hàng lặp lại chi tiêu trung bình từ 33% trở lên

Xem bài viết