Các thuật ngữ trong marketing cho người mới bắt đầu

Marketing (tiếp thị) là một phần không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn, đưa ra những hành động giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả. Và khi bạn xem xét đến việc tạo chiến dịch tiếp

Xem bài viết