Bán hàng B2B tạo nhiều lợi nhuận hơn cho công ty

Việc bán hàng giữa công ty với công ty (Bán hàng B2B) là hình thức kinh doanh có thể thu về nhiều lợi nhuận bền bỉ cho công ty. Tất nhiên thay vì bạn cung cấp sản phẩm cho cả công ty sẽ nhiều hơn so với việc bạn cung cấp sản phẩm cho riêng

Xem bài viết