Chi tiết kế hoạch

VMO Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.

Gói cơ bảnChi tiết kế hoạch chuyển đổi số Doanh Nghiệp cơ bản. Giúp Doanh Nghiệp định hình rõ ràng tệp khách hàng mục tiêu và thị trường tiềm năng của mình

 • 15 Bài viết mỗi tháng
 • 200.000 Tiếp cận mỗi tháng
 • 15 Cuộc gọi khách hàng
 • Hồ sơ năng lực được lưu trữ
 • Quy trình 12 tuần chuyển đổi số
 • 5 Triệu đồng / tháng (HĐ 3 tháng)
Dùng nhiều

Gói ổn địnhChi tiết kế hoạch chuyển đổi số Doanh Nghiệp ổn định. Giúp Doanh Nghiệp định hình rõ ràng tệp khách hàng mục tiêu và thị trường tiềm năng của mình

 • 30 Bài viết mỗi tháng
 • 500.000 Tiếp cận mỗi tháng
 • 30 Cuộc gọi khách hàng
 • Hồ sơ năng lực được lưu trữ
 • Quy trình 12 tuần chuyển đổi số
 • 10 Triệu đồng / tháng (HĐ 3 tháng)
 • Miễn phí xây dựng website

Gói tuỳ chọnChi tiết kế hoạch chuyển đổi số Doanh Nghiệp tuỳ chọn. Giúp Doanh Nghiệp định hình rõ ràng tệp khách hàng mục tiêu và thị trường tiềm năng của mình

 • Tuỳ chọn Bài viết mỗi tháng
 • Tuỳ chọn Tiếp cận mỗi tháng
 • Tuỳ chọn Cuộc gọi khách hàng
 • Hồ sơ năng lực được lưu trữ
 • Quy trình 12 tuần chuyển đổi số
 • Tuỳ chọn Ngân sách tháng

Giải pháp & Dịch vụ