Thành lập công ty cổ phần Vina Marketing Online (VMO)

Thành lập công ty cổ phần Vina Marketing Online (VMO)

Vina Marketing Online cung cấp dịch vụ marketing online trọn gói đã giúp đỡ và hỗ trợ hàng ngàn cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong địa bàn Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

VMO Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.

Thay đổi nhỏ - Lợi ích lớn

Giúp Doanh Nghiệp Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một vấn đề sống còn trong quá trình phát triển kinh doanh. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là việc vận dụng tính luôn đổi mới, nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật để giải quyết vấn đề.

Bước 1: Lập kế hoạch kinh doanh & Xác định tệp khách hàng mục tiêu.

Bước 2: Thiết lập phòng Marketing thuê ngoài giúp giảm chi phí vận hành.

Bước 3: Xây dựng website & Lưu trữ thông tin & Truyền thông khách hàng.

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Giới thiệu VMO

Vina Marketing Online cung cấp dịch vụ marketing online trọn gói đã giúp đỡ và hỗ trợ hàng ngàn cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong địa bàn Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Xem thêm

Dịch vụ

 

Vina Marketing Online cung cấp dịch vụ marketing online trọn gói đã giúp đỡ và hỗ trợ hàng ngàn cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong địa bàn Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Xem thêm

 

 

Vina Marketing Online cung cấp dịch vụ marketing online trọn gói đã giúp đỡ và hỗ trợ hàng ngàn cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong địa bàn Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Xem thêm

 

 

Vina Marketing Online cung cấp dịch vụ marketing online trọn gói đã giúp đỡ và hỗ trợ hàng ngàn cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong địa bàn Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Xem thêm

 

Giải pháp & Dịch vụ