Môi trường Marketing: Môi trường vĩ mô & vi mô

Shape Image
Shape Image
Môi trường Marketing: Môi trường vĩ mô & vi mô

Bạn nghe nói về Marketing. Bạn vẫn định nghĩa rằng Marketing là một ngành quảng cáo, quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Vậy bạn có biết marketing còn bị tác động bởi nhiều yếu tố như môi trường vi mô marketing, môi trường vĩ mô marketing. Và môi trường marketing có ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp. Hãy theo dõi bài viết sau đây nhé! 

Trước hết VMO giải đáp cho bạn Marketing là gì và các phương pháp. 

Khám phá môi trường marketing: Marketing là gì? 

Marketing còn gọi là tiếp thị. Là một phương thức quá tìm hiểu và phân tích hành vi, yêu cầu mong muốn của khách hàng. Từ đó xác định nhu cầu của khách hàng, để sản xuất sản phẩm dịch vụ với giá thành phù hợp.

Marketing Environment
Marketing Environment

Ngày nay lĩnh vực hoạt động của Marketing rất rộng lớn, bao gồm các loại như sau:

 • Tiếp thị, chiến lược truyền thông
 • Phát triển thương hiệu
 • Thiết kế
 • Định giá
 • Nghiên cứu thị trường
 • Tâm lý khách hàng
 • Định vị khách hàng
 • Đo lường hiệu quả

Tuy nhiên yếu tố cốt lõi của Marketing chính là sự thấu hiểu mong muốn của khách hàng từ đó đưa ra những chiến dịch để tạo nên một nhóm khách hàng trung thành là cơ sở phát triển doanh nghiệp lâu dài.

Để thành công lâu dài, doanh nghiệp phải không ngừng tìm hiểu nhu cầu mong muốn của khách hàng. Mà còn phải xác định các yếu tố môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô xung quanh môi trường Marketing. Qua nhiều phương pháp như 4P,  SWOT,… Từ đó gia tăng giá trị thông qua những cách tiếp cận khác nhau với chủ đề mà khách hàng quan tâm.

Môi trường Marketing là gì? 

Môi trường Marketing tổng thể là hình thức hoàn thiện của các khía cạnh. Bao hàm bên trong bản thân khả năng gắn kết với khách hàng của một công ty. Và cũng là sức mạnh của sản phẩm như một động lực phát triển cho công ty.

Môi trường vĩ mô bao gồm các cơ quan xã hội rộng lớn hơn. Và môi trường vi mô kết hợp các ảnh hưởng liên quan đến một công ty. Cùng nhau tạo thành môi trường tiếp thị chung của một công ty.

→ Như vậy, môi trường marketing bao gồm hai yếu tố chính sau: môi trường bên trong và môi trường bên ngoài (môi trường vi mô marketing và môi trường vĩ mô marketing)

Các yếu tố này luôn vận động và phát triển. Tạo nên những điều kiện kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ về các phương pháp marketing như: 

 • Marketing Mix
 • 4P trong Marketing
 • 7P trong Marketing
 • Customer Journey
 • Phân tích SWOT
 • Mô hình AIDA
 • Mô hình AISAS
Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Phân tích môi trường Marketing 

Môi trường marketing của một công ty bao gồm các tác nhân và lực lượng bên ngoài. Marketing ảnh hưởng đến khả năng quản lý tiếp thị. Để xây dựng và duy trì mối quan hệ thành công với khách hàng mục tiêu.

Trong khi môi trường bên trong có thể được kiểm soát bởi doanh nghiệp. Nhưng rất ít doanh nghiệp có thể kiểm soát được môi trường bên ngoài

Môi trường bên trong

Môi trường bên trong bao gồm tất cả các yếu tố tác động đến doanh nghiệp từ bên trong nội bộ. Chúng đều có sự ảnh hưởng nhất định đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp đó. Môi trường bên trong bao gồm những thành phần như: 

 • Con người: Nhà quản trị, nhân viên, công nhân…
 • Tài chính.
 • Máy móc.
 • Nguyên vật liệu.
 • Sản phẩm, hàng hóa.

Các yếu tố này sẽ được kiểm soát, phân tích qua các quản trị Marketing. Nó sẽ bị tác động thay đổi nếu như môi trường bên ngoài thay đổi. Việc phân tích môi trường bên trong cũng rất quan trọng vì nó chính là một phần của hoạt động doanh nghiệp. Có sức ảnh hưởng đến quyết định quảng bá và tiếp thị với khách hàng. 

Môi trường bên ngoài

Môi trường bên ngoài là các yếu tố và lực lượng bên ngoài doanh nghiệp. Mà các doanh nghiệp khó có thể kiểm soát. Môi trường bên ngoài có hai loại: 

1. Môi trường vi mô marketing

Môi trường marketing vi mô là các yếu tố liên quan chặt chẽ đến doanh nghiệp. Có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp khi bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng. 

Đó là những thành phần nội tại của công ty: Các kênh Marketing, đối thủ cạnh tranh. nhà cung cấp, khách hàng…

Các yếu tố môi trường vi mô marketing:

Môi trường marketing vi mô
Môi trường marketing vi mô

Đặc điểm của các yếu tố môi trường marketing vi mô:

 • Ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp trong một ngành. Nó đóng vai trò quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh, tạo ra thương hiệu, sản phẩm, biên độ lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm… Ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp. 
 • Tùy vào vị thế của doanh nghiệp trên thị trường mà có thể chi phối các yếu tố vi mô ở một mức nhất định. 
 • Các yếu tố vi mô ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp

2. Môi trường vĩ mô marketing

Môi trường marketing vĩ mô là các yếu tố mang tính chất rộng lớn. Có tác động ảnh hưởng lớn đến toàn bộ môi trường vi mô marketing. Cùng các quyết định Marketing khác của doanh nghiệp. 

Những thành phần bên ngoài công ty: Nhân khẩu học, văn hóa, kinh tế, tự nhiên, chính trị pháp luật, công nghệ kỹ thuật. 

Môi trường vĩ mô marketing
Môi trường vĩ mô marketing

Đặc điểm các yếu tố thuộc môi trường Marketing vĩ mô:

 • Phạm vi ảnh hưởng rất rộng lớn. Không chỉ tác động riêng một doanh nghiệp. Mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ một ngành kinh doanh. Thậm chí tác động lên mọi yếu tố thuộc môi trường vi mô.
 • Là các yếu tố mà các doanh nghiệp khó có thể mà kiểm soát được. 
 • Là nguồn gốc của cơ hội phát triển đồng thời cũng là rủi ro trong kinh doanh. 
 • Không ngừng vận động, thay đổi và phát triển.

Sự tác động môi trường marketing vi mô đến doanh nghiệp

Yếu tố bên trong doanh nghiệp

Yếu tố bên trong công ty
Yếu tố bên trong công ty

1. Ban lãnh đạo công ty

 • Có ảnh hưởng quyết định đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Các chiến lược Marketing luôn phải tuân thủ mục tiêu, chính sách và định hướng phát triển do ban lãnh đạo đề ra. 

2. Các bộ phận khác trong công ty 

 • Tài chính – kế toán, sản xuất – vật tư, kế hoạch, nhân lực, thiết kế… Mỗi bộ phận có những nhiệm vụ và chức năng riêng hỗ trợ lẫn nhau.
 • Tuy nhiên nếu mục tiêu của bộ phận Marketing không được sự đồng thuận của các bộ phận này thì sẽ không thành công 

Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp

Yếu tố bên ngoài công ty
Yếu tố bên ngoài công ty

1. Nhà cung cứng 

Nhà cung ứng là những doanh nghiệp, cá nhân. Đảm bảo cung ứng những yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Để sản xuất ra hàng hóa dịch vụ nhất định.

 • Bất kỳ một sự thay đổi nào từ phía nhà cung cấp thì sớm hay muộn, trực tiếp hay gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp nói chung và bộ phận Marketing nói riêng.
 • Điều này đòi hỏi nhà quản lý phải luôn có những thông tin chính xác. Về số lượng, chất lượng, giá cả, tính khác biệt trong hiện tại và tương lai của các yếu tố đầu vào,. Đặc biệt là phải quan tâm đến thái độ của người cung ứng đối với doanh nghiệp mình và đối thủ cạnh tranh. 

2. Khách hàng 

Khách hàng là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp

 • Khách hàng tạo nên thị trường, quy mô thị trường bị ảnh hưởng bởi sức mua của khách hàng. Nhu cầu khách hàng rất đa dạng và thay đổi thường xuyên. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần phản nắm bắt, phân tích hành vi tiêu dùng của mỗi phân khúc khách hàng.
 • Đây cũng chính là lý do vì sao các chiến lược tiếp thị hướng đến việc lắng nghe khách hàng. Coi trọng phản hồi của họ để hiểu nhu cầu và đưa ra sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng doanh nghiệp.
 • Thị trường trường khách hàng chia thành 5 loại thị trường: 
 • Thị trường người tiêu dùng: Các cá nhân và hộ tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân.
 • Thị trường khách hàng: Là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Các tổ chức doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp để gia công, sản xuất hoặc sử dụng vào một quá trình sản xuất khác.
 • Thị trường buôn bán trung gian: Các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa dịch vụ cho mục đích bán lại kiếm lời.
 • Thị trường cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội: Mua hàng hóa dịch vụ vì mục đích sử dụng lĩnh vực quản lý công cộng. Hoặc chuyển giao tới các tổ chức cá nhân khác có nhu cầu sử dụng.
 • Thị trường quốc tế: Khách hàng nước ngoài bao gồm người tiêu dùng, người sản xuất, người mua trung gian và chính phủ ở các quốc gia khác. 

3. Nhân viên

 • Trong bất kể tổ chức, doanh nghiệp nào nhân viên cũng là một trong những yếu tố “nòng cốt” góp phần quan trọng vào sự thành công của doanh nghiệp.
 • Chất lượng của đội ngũ nhân viên vụ thuộc rất lớn vào sự đào tạo và tạo động lực làm việc cho họ. Vì vậy, đào tạo & phát triển là rất quan trọng để truyền đạt các kỹ năng tiếp thị cho một cá nhân.

4. Đối thủ cạnh tranh 

 • Cạnh tranh là yếu tố giúp công ty phát triển mạnh mẽ. Đối thủ cạnh tranh là những người bán đối thủ hoạt động trong cùng ngành.
 • Trên thực tế, chúng ta có ít khả năng hoặc không thể kiểm soát được hành động của các đối thủ cạnh tranh. Chỉ có thể dự đoán hành vi cạnh tranh và sẵn sàng đối phó với chúng.
 • Các đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn chiến lược marketing của doanh nghiệp như: lựa chọn thị trường mục tiêu, nhà cung cấp, kênh tiếp thị cũng như liên quan đến danh mục sản phẩm, danh mục giá và kết hợp khuyến mại…

5. Cổ đông 

 • Cổ đông là chủ sở hữu của công ty, và mọi công ty đều có mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông. Do đó, các hoạt động tiếp thị cần được thực hiện lưu ý lợi nhuận cho cổ đông.

6. Chính phủ

 • Các cơ quan của Chính phủ ban hành một số chính sách có ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị chẳng hạn như: Chính sách giá cả, chính sách tín dụng, chính sách giáo dục…
 • Các doanh nghiệp cần theo dõi các chính sách này và thực hiện các kế hoạch Marketing sao cho phù hợp

7. Công chúng 

 • Doanh nghiệp có một số trách nhiệm xã hội đối với xã hội hướng tới xã hội mà mình đang hoạt động.
 • Do đó, tất cả các hoạt động marketing phải được thiết kế để làm tăng phúc lợi cho toàn xã hội. 

Sự tác động môi trường marketing vĩ mô đến doanh nghiệp

Khi nghiên cứu môi trường vĩ mô Marketing. Người Marketer cần phân tích và phát hiện sớm về những xu hướng biến đổi trong ngắn hạn và dài hạn như: Nhân khẩu học, kinh tế, công nghệ, tự nhiên, pháp luật… Nhằm thay đổi được chiến lược trong dài hạn ngăn chặn những rủi ro và nắm bắt cơ hội. 

1. Môi trường nhân khẩu học

Là mối quan tâm của các nhà hoạt động Marketing. Vì nó bao gồm yếu tố con người với nhu cầu mua tạo ra cầu về sản phẩm của doanh nghiệp. 

Khi nghiên cứu môi trường nhân khẩu học thường sẽ nghiên cứu các yếu tố 

 • Quy mô và tốc độ tăng dân số
 • Tuổi tác vị trí địa lý chủng tộc
 • Trình độ độ văn hóa và phân bố dân cư
 • Quy trình đô thị hóa và phân bố lại dân cư

2. Môi trường kinh tế

 • Môi trường kinh tế phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế chung. Về cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng. Nó có thể tạo nên tính hấp dẫn về thị trường và sức mua khác nhau đối với các hàng hóa khác nhau. Nó hàm chứa các yếu tố ảnh hưởng đến sức mua và cơ cấu chi tiêu của người tiêu dùng.
 • Người làm Marketing thường phải nghiên cứu các nhân tố: Thu nhập hiện tại, giá cả hàng hóa dịch vụ, các khoản tiết kiệm và tín dụng, điều kiện, giai đoạn phát triển của nền kinh tế, chu kỳ kinh doanh..

3. Môi trường tự nhiên

 • Bao gồm các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều mặt đến nguồn lực đầu vào cần thiết cho nhà sản xuất kinh doanh. Chúng có thể gây ảnh hưởng cho các hoạt động Marketing trên thị trường
 • Chất thải công nghiệp, chất thải rắn, chất thải không thể tái chế đang là vấn đề nan giải cho các chính phủ và doanh nghiệp. Điều này có thể làm chi phí Marketing tăng lên. Đồng thời nó cũng đòi hỏi hoạt động Marketing phải hướng vào hoạt động bảo vệ môi trường, sản phẩm an toàn về mặt sinh học, sản phẩm có chất thải tái chế được.

4. Môi trường công nghệ kỹ thuật

 • Môi trường công nghệ kỹ thuật: bao gồm các nhân tố gây ảnh hưởng đến công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm và cơ hội thị trường mới.
 • Công nghệ mới: Hầu hết, các công nghệ mới nhằm phục vụ cuộc sống. Tuy nhiên cũng có những công nghệ đe dọa cuộc sống (công nghệ sản xuất vũ khí…).
 • Cạnh tranh về công nghệ mới còn làm thay đổi bản chất của cạnh tranh. Vì chúng tác động mạnh mẽ đến chi phí sản xuất và năng suất lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi các giải pháp Marketing. 

5. Môi trường chính trị

 • Bao gồm hệ thống luật pháp, các văn bản dưới luật, các công cụ chính sách của nhà nước, tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành của chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội khác.
 • Sự tác động của môi trường chính trị đến hoạt động Marketing phản ánh sự tác động, can thiệp của các chủ thể quản lý vĩ mô đến kinh doanh của doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa môi trường marketing vi mô và môi trường marketing vĩ mô

Vi mô và vĩ mô đề cập đến các môi trường kinh tế trong đó hoạt động tiếp thị diễn ra. Mặc dù không hoàn toàn đối lập, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt lớn giữa tiếp thị vĩ mô và tiếp thị vi mô.

Sự khác biệt giữa môi trường vĩ mô và môi trường vi mô có thể liên quan để xác định trong bảng sau:

Điểm khác biệtMôi trường vĩ môMôi trường vi mô
NghĩaMôi trường bên ngoài của một tổ chức.Các môi trường liên của một tổ chức.
Thiên nhiênRất phức tạp.Ít phức tạp hơn để nhận thức.
Nhiệm vụ của nhà tiếp thịNhà tiếp thị tương tác với, các yếu tố thịnh hành bên ngoài tổ chức.Nhà tiếp thị tương tác với các khu vực chức năng khác của tổ chức.
Mức độ kiểm soátCác yếu tố vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà tiếp thị.Các yếu tố có thể được kiểm soát ở một mức độ lớn bởi một nhà tiếp thị.
Va chạmNó tạo ra tác động rất lớn đến việc định hình các quyết định tiếp thị.Các phần còn lại tương đối độc lập đang định hình các quyết định tiếp thị.
Hàm sốCác yếu tố có thể tạo cơ hội hoặc đe dọa đến hoạt động marketing của tổ chức.Các yếu tố tiết lộ khả năng của một tổ chức. Trong việc khai thác các cơ hội hoặc chống lại các mối đe dọa thông qua các hoạt động tiếp thị của tổ chức đó.
Sự khác biệt giữa môi trường vĩ mô và môi trường vi mô

Kết luận

Do đó, khi một nhà quản lý marketing đang xem xét đưa ra một kế hoạch marketing. Thì họ phải xem xét môi trường marketing, kể cả môi trường vi mô marketing và môi trường vĩ mô marketing. Đồng thời nhìn thấy cả cơ hội và mối đe dọa đối với doanh nghiệp. Chỉ khi đó họ mới có thể đưa ra các quyết định chính xác liên quan đến công việc kinh doanh. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *