Cách lập kế hoạch Marketing hiệu quả

Shape Image
Shape Image
Cách lập kế hoạch Marketing hiệu quả

Lập kế hoạch Marketing là một trong những công cụ quan trọng nhất để thành công. Tạo và chia sẻ kế hoạch Marketing của bạn trên một nền tảng tập trung. Có thể làm cho nó tốt hơn nữa bằng cách cải thiện khả năng hiển thị. Giữ cho các nhóm được liên kết và tăng năng suất.

Các bước lập kế hoạch hiệu quả cho chiến dịch Marketing 

Hãy cùng VMO thảo luận về kế hoạch Marketing là gì. Và cách một số kế hoạch tốt nhất. Bao gồm các chiến lược phục vụ doanh nghiệp tương ứng của họ.

Kế hoạch chiến dịch Marketing là gì?

Kế hoạch Marketing là một lộ trình chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng để tổ chức. Thực hiện và theo dõi chiến lược tiếp thị của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Lập kế hoạch Marketing có thể bao gồm các chiến lược Marketing khác nhau cho các nhóm Marketing khác nhau trong toàn công ty. Tất cả đều hướng tới cùng một mục tiêu kinh doanh.

Lập Kế hoạch Marketing
Lập kế hoạch Marketing là gì?

Mục đích của một kế hoạch Marketing là viết ra các chiến lược một cách có tổ chức. Điều này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và đo lường mức độ thành công của các chiến dịch.

Viết một kế hoạch Marketing sẽ giúp bạn nghĩ về sứ mệnh của từng chiến dịch. Tính cách người mua, ngân sách, chiến thuật và sản phẩm được giao. Bạn sẽ có thời gian dễ dàng hơn để đi đúng hướng với một chiến dịch. Bạn cũng sẽ khám phá những gì hiệu quả và những gì không. Do đó, đo lường sự thành công của chiến lược của bạn.

Thông thường, một kế hoạch tiếp thị bao gồm các yếu tố sau:

Lập Kế hoạch Marketing
Các yếu tố

Tóm tắt điều hành

Đây là một tổng quan ngắn gọn nằm ở đầu kế hoạch Marketing của bạn. Tóm tắt các mục tiêu Marketing và các nỗ lực Marketing chính của bạn. Nó cũng có thể bao gồm một phác thảo nhanh về những gì sẽ tiếp theo trong phần còn lại của tài liệu.

Tuyên bố sứ mệnh

Một định nghĩa ngắn gọn về mục tiêu chính của lập kế hoạch Marketing. Đó có thể là tiếp cận đối tượng mục tiêu mới, ra mắt sản phẩm mới thành công

Phân tích SWOT

Một số kế hoạch Marketing có thể bao gồm các phân tích này. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.

Mô tả Thị trường Mục tiêu

Cơ sở khách hàng mà việc lập kế hoạch Marketing cụ thể này hướng tới là ai? Điều này phân tích nhân khẩu học, phong cách mua hàng và các đặc điểm khác của những người mua dự định. Nó có thể chia nhỏ hơn nữa với hồ sơ của các cá nhân người mua khác nhau.

Chiến lược Marketing

Bạn có thể có nhiều chiến lược tiếp thị được nêu trong một kế hoạch Marketing.

Ví dụ: bạn có thể có chiến lược ngoại tuyến. Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số, chiến lược  tiếp thị nội dung, chiến lược SEO,  kế hoạch tiếp thị sự kiện….

Phân tích 

Kế hoạch tiếp thị thường sẽ xác định các Chỉ số Hiệu suất Chính (hoặc KPI). Sẽ được sử dụng để đo lường thành công. Nói cách khác, các mục tiêu tiếp thị có thể đo lường được mà bạn sẽ theo dõi là gì? Đó có thể là những thứ như thị phần, khách hàng mới, mục tiêu lợi tức đầu tư…

Danh sách “việc cần làm”

Kế hoạch Marketing cũng sẽ bao gồm tất cả các yếu tố thực tế như ngân sách, tiến trình thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Và thành viên nào của nhóm tiếp thị chịu trách nhiệm về công việc.

Các loại kế hoạch Marketing

Tùy thuộc vào công ty bạn làm việc. Bạn có thể muốn tận dụng các kế hoạch Marketing khác nhau:

 • Kế hoạch Marketing Hàng quý hoặc Hàng năm – Những kế hoạch này nêu bật các chiến lược hoặc chiến dịch bạn sẽ thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Kế hoạch Marketing trả phí – Kế hoạch này có thể làm nổi bật các chiến lược trả phí. Chẳng hạn như quảng cáo gốc, PPC hoặc quảng cáo trên mạng xã hội có trả tiền.
 • Kế hoạch Marketing truyền thông xã hội – Điều này có thể làm nổi bật các kênh, chiến thuật và chiến dịch bạn dự định thực hiện cụ thể trên mạng xã hội.
 • Kế hoạch Marketing nội dung – Kế hoạch này có thể nêu bật các chiến lược, chiến thuật và chiến dịch khác nhau. Mà bạn sẽ sử dụng nội dung để quảng bá doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình.
 • Kế hoạch Marketing Ra mắt Sản phẩm Mới – Đây sẽ là một lộ trình cho các chiến lược và chiến thuật bạn sẽ thực hiện để quảng cáo một sản phẩm mới.

Hãy nhớ rằng có sự khác biệt giữa lập kế hoạch Marketing và chiến lược Marketing.

Kế hoạch Marketing so với Chiến lược Marketing

 • Chiến lược Marketing mô tả cách thức một doanh nghiệp sẽ hoàn thành một mục tiêu hoặc sứ mệnh cụ thể. Điều này bao gồm các chiến dịch, nội dung, kênh và phần mềm tiếp thị mà họ sẽ sử dụng. Để thực hiện sứ mệnh đó và theo dõi thành công của sứ mệnh đó.
 • Một kế hoạch Marketing chứa một hoặc nhiều chiến lược Marketing. Nó là khuôn khổ mà từ đó tất cả các chiến lược Marketing của bạn được tạo ra. Và giúp bạn kết nối từng chiến lược trở lại với một hoạt động Marketing và mục tiêu kinh doanh lớn hơn.

→ Tóm lại, kế hoạch Marketing là để giới thiệu một sản phẩm phần mềm mới đến thị trường và thúc đẩy đăng ký cho sản phẩm đó. Doanh nghiệp sẽ thực hiện kế hoạch đó với các chiến lược Marketing.

Mục đích của Lập Kế hoạch Marketing là gì?

Ngoài việc muốn thành công, mục đích của kế hoạch Marketing là luôn có một điểm tham chiếu. Để giúp mọi người đi đúng hướng và có một kế hoạch trò chơi có mục đích với mục tiêu cuối cùng.

Có một kế hoạch sẽ trình bày rõ ràng các mục tiêu của chiến dịch Marketing. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích như các hạn chế về ngân sách. Điều gì khiến tính cách người mua đánh dấu và thời điểm giao hàng. Với tất cả thông tin này ở một nơi. Bạn có thể nắm bắt được nhịp đập của những gì đang hoạt động và đủ nhanh nhẹn để biết khi nào bạn cần sang số.

Các cách lập kế hoạch Marketing

1. Nêu sứ mệnh của doanh nghiệp bạn

Bước đầu tiên của bạn khi viết một kế hoạch Marketing là nêu rõ sứ mệnh của bạn. Mặc dù sứ mệnh này dành riêng cho bộ phận Marketing của bạn. Nhưng nó sẽ phục vụ cho tuyên bố sứ mệnh chính của doanh nghiệp bạn. Hãy cụ thể, nhưng không quá cụ thể. Bạn còn rất nhiều không gian trong kế hoạch Marketing này để xây dựng chi tiết về cách bạn sẽ có được khách hàng mới và hoàn thành sứ mệnh này.

2. Xác định các KPI cho nhiệm vụ này

Mọi kế hoạch tiếp thị tốt đều mô tả các bộ phận sẽ theo dõi tiến trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Để làm như vậy, bạn sẽ cần xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của mình. KPI là các số liệu riêng lẻ đo lường các yếu tố khác nhau của một chiến dịch tiếp thị.

Các đơn vị này giúp bạn thiết lập các mục tiêu ngắn hạn trong sứ mệnh của mình và truyền đạt tiến độ của bạn với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

3. Xác định tính cách người mua của bạn

Tính cách người mua là mô tả về người bạn muốn thu hút. Điều này có thể bao gồm tuổi, giới tính, vị trí, quy mô gia đình và chức danh công việc. Mỗi cá nhân người mua phải phản ánh trực tiếp khách hàng tiềm năng và hiện tại của doanh nghiệp bạn. Do đó, tất cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đồng ý về tính cách người mua của bạn.

4. Mô tả các sáng kiến ​​và chiến lược nội dung của bạn

Đây là nơi bạn sẽ bao gồm các điểm chính trong chiến lược Marketing và nội dung của mình. Vì có một danh sách đa dạng các loại nội dung và kênh có sẵn cho bạn ngày hôm nay. Bạn phải lựa chọn một cách khôn ngoan và giải thích cách bạn sẽ sử dụng nội dung và kênh của mình trong phần này.

Chiến lược nội dung nên quy định:

 • Loại nội dung nào bạn sẽ tạo. Chúng có thể bao gồm các bài đăng trên blog, video YouTube, đồ họa thông tin và sách điện tử.
 • Bạn sẽ tạo ra bao nhiêu trong số đó. Bạn có thể mô tả khối lượng nội dung trong các khoảng thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng quý. Tất cả phụ thuộc vào quy trình làm việc của bạn. Và các mục tiêu ngắn hạn mà bạn đặt ra cho nội dung của mình.
 • Các mục tiêu (và KPI) bạn sẽ sử dụng để theo dõi từng loại. KPI có thể bao gồm lưu lượng truy cập không phải trả tiền, lưu lượng truyền thông xã hội, lưu lượng truy cập email và lưu lượng truy cập giới thiệu. Mục tiêu của bạn cũng nên bao gồm những trang bạn muốn hướng lưu lượng truy cập đó đến. Chẳng hạn như trang sản phẩm, trang blog hoặc trang đích.
 • Các kênh mà bạn sẽ phân phối nội dung này. Các kênh phổ biến theo ý của bạn bao gồm Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest và Instagram.
 • Bất kỳ quảng cáo trả tiền nào sẽ diễn ra trên các kênh này.

5. Xác định rõ ràng những thiếu sót trong kế hoạch của bạn

Kế hoạch Marketing giải thích trọng tâm của nhóm Marketing. Nó cũng giải thích những gì nhóm Marketing sẽ không tập trung vào.

Nếu có những khía cạnh khác của doanh nghiệp mà bạn không phục vụ trong kế hoạch cụ thể này. Hãy đưa chúng vào phần này. Những thiếu sót này giúp chứng minh sứ mệnh, tính cách người mua, KPI và nội dung của bạn. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người trong một chiến dịch Marketing duy nhất. Nếu nhóm của bạn không thích điều gì đó, bạn cần phải làm cho nó được biết đến.

6. Xác định ngân sách tiếp thị của bạn

Chiến lược nội dung của bạn có thể tận dụng nhiều kênh và nền tảng miễn phí. Nhưng có một số chi phí ẩn mà nhóm Marketing cần tính đến.

Cho dù đó là phí làm việc tự do, tài trợ hay thuê tiếp thị toàn thời gian mới. Hãy sử dụng những chi phí này để phát triển ngân sách Marketing. Và phác thảo từng khoản chi phí trong phần này của kế hoạch tiếp thị của bạn.

7. Xác định sự cạnh tranh của bạn

Một phần của Marketing là biết bạn đang chống lại ai. Nghiên cứu những người chơi chính trong ngành của bạn và xem xét việc lập hồ sơ từng người.

Hãy nhớ rằng không phải mọi đối thủ cạnh tranh đều sẽ đặt ra những thách thức giống nhau cho doanh nghiệp của bạn.

8. Phác thảo những người đóng góp cho kế hoạch của bạn và trách nhiệm của họ

Với việc lập kế hoạch Marketing của bạn đã hoàn chỉnh. Đã đến lúc giải thích ai đang làm gì. Bạn không cần phải nghiên cứu quá sâu về các dự án hàng ngày của nhân viên. Nhưng nên biết nhóm và trưởng nhóm nào phụ trách các loại nội dung, kênh, KPI cụ thể và hơn thế nữa.

Kết luận

Các kế hoạch Marketing này đóng vai trò là nguồn lực ban đầu để bắt đầu nội dung của bạn. Tuy nhiên, để thực sự cung cấp những gì khán giả của bạn muốn và cần. Bạn có thể cần phải thử nghiệm một số ý tưởng khác nhau. Đo lường thành công của họ, và sau đó tinh chỉnh mục tiêu của bạn khi bạn thực hiện.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài dưới đây!

https://vmo.vn/truyen-thong-xa-hoi-cai-thien-kha-nang-hien-thi-tren-mang-xa-hoi-facebook/
https://vmo.vn/tao-instagram-reels-va-su-dung-chung-mot-cach-hieu-qua/
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *