Điều khoản và điều kiện sử dụng

Shape Image
Shape Image

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Việc sử dụng trang web phải tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây. Bằng cách điều hướng trong trang web, hoặc nhấp vào bất kỳ đối tượng nào trên trang web, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có quyền cập nhật điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào khi có nhu cầu mà không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể xem lại điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “Điều khoản và điều kiện sử dụng” ở cuối các trang của trang web này.

2. Điều khoản dịch vụ, thông báo và bản sửa đổi

Khi bạn truy cập vào VMO Agency, việc truy cập của bạn và bất kỳ tranh chấp nào về quyền riêng tư đều phải tuân theo thông báo này và các điều kiện sử dụng của chúng tôi. Bao gồm các giới hạn về thiệt hại, phân xử tranh chấp và áp dụng đúng luật pháp. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về quyền riêng tư tại VMO Agency, vui lòng gửi cho chúng tôi mô tả kỹ lưỡng tới vmo.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nó. Công việc kinh doanh của chúng tôi có nhiều thay đổi liên tục. Thông báo này và các điều kiện sử dụng cũng sẽ thay đổi, và việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được bây giờ phải tuân theo chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm sử dụng. Bạn có thể kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để xem những thay đổi gần đây.

3. Bản tin

Chúng tôi gửi bản tin cho bạn và sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bên thứ ba. Bạn có thể chọn không nhận bản tin bất kỳ lúc nào bằng cách gửi bản tin qua email contact@vmo.vn hoặc inbox trực tiếp qua vmo.vn. Nếu bạn không muốn được thêm vào danh sách phân phối email của chúng tôi. Vui lòng ghi rõ điều này trong nội dung email hoặc liên hệ khi bạn gửi các bản tin cho chúng tôi.

4. Cuộc gọi điện thoại

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, cuộc gọi có thể được theo dõi hoặc ghi lại vì mục đích đảm bảo chất lượng. Việc bạn tiếp tục tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại nào cần làm điều này phải nhận được sự thống nhất từ cả 2 bên.

5. Bản quyền và nhãn hiệu

Nội dung trên trang vmo.vn – bao gồm tất cả văn bản, hình ảnh, video và các phương tiện khác, cũng như thiết kế và kiểu cách của tất cả nội dung – thuộc sở hữu độc quyền của VMO Agency. Hoặc bởi các bên thứ ba đã được VMO Agency cho phép sử dụng bản quyền của VMO Agency. Tất cả nội dung có liên quan đến VMO Agency khi bạn sử dụng cần có được sự đồng ý từ chúng tôi.

6. Được phép sử dụng

Khách truy cập trang web này được cấp quyền truy cập tài liệu này, tải xuống và sao chép tài liệu đó lên phương tiện lưu trữ điện tử hoặc các phương tiện lưu trữ tương tự và tạo bản in của bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào như vậy. Với điều kiện là các hoạt động và bản sao đó dành cho những người không chỉ sử dụng cho mục đích thương mại và phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Các nhãn hiệu phải được sao chép trung thực với các nhãn hiệu thích hợp của chúng như được trình bày ở trên.
  2. Bạn có thể liên kết đến vmo.vn bằng cách sử dụng văn bản thích hợp, trích dẫn chẳng hạn như “…như được tìm thấy ở vmo.vn” hoặc bằng cách xin phép gắn các liên kết.
  3. Việc sử dụng thông tin của bạn không được gây các vấn đề nhạy cảm, nói sai sự thật hoặc bôi nhọ vmo.vn hoặc VMO Agency.
  4. Bạn phải trích dẫn nguồn chính xác vmo.vn.

Trang web này dành cho người dùng, cho khách hàng và khách hàng tiềm năng của VMO Agency. VMO Agency cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp và tổ chức. Kèm theo đó là các kiến thức miễn phí chia sẽ với người dùng

7. Hạn chế sử dụng

Khách truy cập trang web này không được sao chép, phân phối, chụp màn hình, tái sản xuất, bán hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu bản quyền nào được tải xuống hoặc sao chép từ trang web này. Để tránh nghi ngờ, không có sự cho phép thì bạn không được chuyển bất kỳ tài liệu nào trong số này đến một trang web mở trên internet. Để được phép, vui lòng liên hệ vmo.vn. VMO Agency giám sát web chặt chẽ để tìm các vi phạm chính sách sử dụng của chúng tôi. Thương hiệu thiết kế hoặc các phiên bản cách điệu của thương hiệu không được phép sử dụng trừ khi được VMO Agency cho phép bằng văn bản.

8. Báo cáo vi phạm

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ vi phạm nào về bản quyền, thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ khác liên quan đến trang web, cho dù thuộc sở hữu của chủ sở hữu trang web hay bên thứ ba, xin vui lòng liên hệ:

VMO Agency, Vina Marketing Online JSC

Email: contact@vmo

Sđt: +84 85 389 5555

Nơi nhận: Phòng Pháp chế

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà IOT SPACE , 63 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Đánh giá page