Chính sách bảo mật

Shape Image
Shape Image

1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn. Không giới hạn và bao gồm:

 • Thông tin về trình duyệt website
 • Địa chỉ IP
 • Múi giờ
 • Một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn

Ngoài ra, khi bạn duyệt Trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn đã xem. Những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang web. Hơn nữa là thông tin về cách bạn tương tác với Trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

 • “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org.
 • “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu. Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang giới thiệu/thoát và dấu ngày/giờ của bạn.
 • “Đèn hiệu web”, “thẻ”“pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.

Ngoài ra, khi bạn sử dụng biểu mẫu hoặc cố gắng sử dụng biểu mẫu thông qua Trang web. Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, URL trang web, địa chỉ email, tên công ty và số điện thoại của bạn. Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin về biểu mẫu”.

Khi VMO Agency Marketing nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách quyền riêng tư này. VMO đang nói về cả “Thông tin thiết bị và Thông tin biểu mẫu.”

2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để làm gì?

Chúng tôi sử dụng Thông tin Biểu mẫu mà chúng tôi thu thập nói chung để liên hệ với những người sẵn sàng liên hệ qua Trang web. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin Biểu mẫu này để “Giao tiếp với bạn”:

 • Kiểm tra các đơn đặt hàng của chúng tôi để tìm rủi ro tiềm ẩn hoặc gian lận
 • Khi phù hợp với các sở thích mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi. VMO Agency Marketing sẽ cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi phù hợp với các tùy chọn bạn đã chia sẻ với chúng tôi. VMO Agency Marketing sẽ cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba
 • Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro tiềm ẩn và gian lận (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) . Nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi.

Ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web. Để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

 • Chúng tôi chia sẻ “Thông tin Cá nhân” của bạn với các bên thứ ba. Để giúp chúng tôi sử dụng “Thông tin Cá nhân” của bạn, như được mô tả ở trên. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web. Bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Chúng tôi phản hồi các vấn đề hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý. Hoặc để thiết lập/thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi và để bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý
 • Chúng tôi tin rằng cần phải chia sẻ thông tin để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào. Vi phạm các điều khoản sử dụng của VMO Agency Marketing hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.
 • Chuyển giao kinh doanh: Khi chúng tôi tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình. Chúng tôi có thể bán hoặc mua các dịch vụ, cửa hàng hoặc tài sản. Trong các giao dịch như vậy, thông tin về khách truy cập thường là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao. Ngoài ra, trong trường hợp không chắc chắn rằng VMO Agency Marketing được mua lại hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của nó được mua lại. Thông tin khách hàng tất nhiên sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Thông tin thẻ tín dụng sẽ không bao giờ được tiết lộ bởi VMO Agency Marketing và tuân theo các điều kiện sử dụng được thiết lập bởi Visa, Mastercard, Discover, Amex và PayPal.

4. Quảng cáo hành vi của bạn

Như được mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng “Thông tin Cá nhân” của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin Marketing. Được nhắm mục tiêu mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể truy cập trang giáo dục của Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng (“NAI”) tại http://www.networkadvertising.org/und hieu-online-advertising/how-does-it-work.

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách:

 • FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 • GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 • BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng thông tin chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance tại: http://optout.aboutads.info/.

5. Không theo dõi

Xin lưu ý rằng, chúng tôi không thay đổi các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của Trang web khi chúng tôi thấy tín hiệu “Không theo dõi” từ trình duyệt của bạn.

6. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

 • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website vmo.vn đều thuộc về vmo.vn hoặc được cấp phép hợp cho vmo.vn sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của vmo.vn, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào. Bất cứ thành phần nào của website vmo.vn hoặc tạo ta những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong vmo.vn.
 • Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tib, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an quốc gia. Và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trền diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 • Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website vmo.vn, nội dung của website, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bồ hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 • Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khải niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khách mà bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi) có liên quan đến vmo.vn hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng và chỉnh sửa bất kỳ “Phản hồi” nào của bạn.

7. Lưu trữ dữ liệu

Khi bạn điền vào một biểu mẫu web thông qua Trang web. Chúng tôi có thể duy trì “Thông tin về Biểu mẫu” của bạn trong hồ sơ của chúng tôi. Trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

8. Thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh. Ví dụ, các thay đổi đối với hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

9. Liên hệ chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp dưới đây:

Công ty Cổ phẩn Vina Marketing Online

 • Email: contact@vmo.vn
 • Phone: (+84) 85 389 5555
Đánh giá page