Responsive Design: Hiểu các yếu tố của Responsive Web Design

Thiết kế web là quá trình thiết kế trang website tạo ra hình ảnh trực quan của trang web. Bao gồm màu sắc, các thành phần, lựa chọn phông chữ, bố cục trang và nhiều hơn thế nữa. Thiết kế trang web ngày nay thường được sử dụng cho các mục tiêu tiếp thị của

Xem bài viết