Tỷ lệ chuyển đổi là gì? Bao nhiêu là tốt cho doanh nghiệp?

Việc có tỷ lệ chuyển đổi tốt là điều mà các doanh nghiệp có hiện diện trực tuyến quan tâm đến. Nó thể hiện như bạn nắm trong tay khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường. Vậy làm thế nào để biết tỷ lệ chuyển đổi(Conversion rate) của bạn đã tốt hay chưa? Trên

Xem bài viết