Danh mục: Pay Per Click (PPC)

Shape Image
Shape Image
PPC: 6 chỉ số cần theo dõi của quảng cáo trả phí trên mỗi lần nhấp chuột

PPC: 6 chỉ số cần theo dõi của quảng cáo trả phí trên mỗi lần nhấp chuột

Để việc chạy quảng cáo PPC của bạn có thể hoạt động tốt. Sau khi tiến hành việc khởi chạy chiến dịch quảng cáo PPC của bạn. Bạn cần phải tiến hành việc theo dõi các chỉ số hiệu suất chính của chiến dịch (PPC KPI). Điều này giúp bạn đánh giá xem quảng cáo

Xem bài viết
Công cụ tìm kiếm Google (SERP) – Chỉ dẫn công cụ tối ưu tìm kiếm SEO

Công cụ tìm kiếm Google (SERP) – Chỉ dẫn công cụ tối ưu tìm kiếm SEO

Trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) là các trang mà Google và các công cụ tìm kiếm khác. Hiển thị để phản hồi lại truy cập tìm kiếm của người dùng. Hướng dẫn chuyên sâu để tối ưu SEO. Nhiều SERP chứa quảng cáo trả tiền ở trên cùng. Tiếp theo là

Xem bài viết
Marketing Mix: khái niệm cơ bản của Marketing – Marketing Mix 4Ps

Marketing Mix: khái niệm cơ bản của Marketing – Marketing Mix 4Ps

Mô hình Marketing Mix được sử dụng để khám phá thông tin chi tiết trong chiến dịch tiếp thị. Qua đó các nhà tiếp thị có thể xem xét các nguồn dữ liệu về hoạt động marketing mà họ thúc đẩy. Từ đó đánh giá và tối ưu hóa các chiến dịch một cách hiệu

Xem bài viết
1 2 3