Các biểu tượng để sử dụng trong các thông điệp tiếp thị của bạn

Dưới đây là một số mã ascii bạn có thể sử dụng trong các thông điệp tiếp thị của mình. Đơn giản chỉ cần sao chép, dán ký tự bạn thích:

๑ • ิ. • ั ๑ ๑ ۩۞۩ ๑ ♬ ✿ .。.: * ★ ☆ εїз℡ ❣· ۰ • ● ○ ● ō ♥ ♡ ๑ ۩ﺴ ☜ ☞ ☎☏ ♡ ⊙ ◎ ☺☻ ✖╄ஐ ﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨◐ ◑ ↔ ☼ ▌ ▌ ▌ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ☆ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☽ ☾ ღ☻ ❂ ◕ ☉ ◎ ۰ • ● 。 ゚ ๑ ☜ ☆ ☆ × ÷ = ≠ ≒ ∞ √ √ √ √ ▷ ◁ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☒ ☻ ☼ ☽ ☾ ♡ ♢ ♢ ♥ ♦ ♧ ♩ ✙ ✁♝ ♞♯ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ↕ ▪ ▫❤❇☀❤☺♋ ☯▪ ▫☂ ♨ ☎▶◀☀ ☁ ☂ ☃ ☄☑☢ ☸ ☹ ☺ ♨✈ ✉ ✌☎☏ ☪ ♈ ♨₪ ™ ♂✿ ♥の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○ △ ☆ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ & ⁂ ℡ ↂ░ ♀ ♂▣ ← ▥ ▦ ✌✍✡▧ ☏ ⊙ ◎ ☻ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ◊ ◦ ♠ ♣ ▣ ۰ • ● ● • ۰► ◄ ▧ ▨ ◐ ◑ ↔ ☼ ♦ ♧ ♡ ♠ ♣ ♥ ☜☞ ☏⊙ ◎ ☻☼▧▨ ◐◑ ↔✔✖ ♂ ♀ ☎☺♨ ↕ ▪ ▫ ☪☣☢☠ ❤♨ ↕ ▪ ▫♂♀❤☎☺♨↕▪▒ ◊◦▣▤▥ ▦▩◘ ◈ ◇ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ★ ☆ → あ ぃ £ Ю〓§ ♤ ♥ ▶¤๑⊹⊱⋛⋌⋚⊰⊹ ๑ ۩۩ .. ..۩۩ ๑ ๑ ۩۞ ۩ ๑ ✲ ❈ ✿ ✲ ❈ ➹ ~. ~ ◕‿- ❣✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠☭ღღღ ▶★ ◀☆ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄☇ ☈ ⊙ ☊ ☋ ☌ ☍ⓛⓞⓥⓔ๑ • ิ. • ั ๑ ๑ ۩۞۩ ๑ ♬ ✿ ☉ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨♩ ✙ ✈ ✉ ✌✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❤❁ ❥ ❦❧ ➳ ➽ εїз℡ ❣· ۰ • ● ○ ● ゃ ō ゃ♥ ♡ ๑ ۩ﺴ ☜ ☜ ☎☞ ♡ ⊙ ◎ ☺☻ ✖╄ஐ ﻬ ♨_ _ _ _ _ _ _ _ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ☆ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☽ ☾ ♡ ↕ ▪ ▫❤❇☀❤☺❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎☏ ▶▷ ☆ ★ ☆ ◀☇ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☒ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♝ ♞♯ ♩ ♪ ☆ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☑☒ ☢ ☸ ☹ ☺☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♝ ♞♯ ♩ ♪ ♫ ♬ ♮ ☎☏ ☪ ♈ ♨º º ¤ 큐 «» ™ ♂✿ ♥の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○ △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ← ← ← ☆ ☆ ✓ ♥ ♡ ☜ ☞ ☏ ⊙ ◎ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ◐ ◑ ↔ ♥ ♡ ☼ █ █ █ █ █ █ ㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖ ㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰✗✘✚✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰ ✱✲♀ ♂✌✍✡✔✖ ♂ ♀ ☎☺♨ ↕ ▪ ▫ ☪☣☢☠㊗✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵ ✴❄❅❆ ❇❈❉❊❋❖ ☀☂☁【】 ┱ ┲ ❣✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❂ ❁ ✄ ☭ ☪ ☣ ☢ ☠.: ♈◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ▓ ▓ ░ ๑ ๑ ۞ ๑ o (‧ ”’‧) o ❆ べ ò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵ ❅❆ ❈❉ ❊❋❖ ❥❦❧ ↔ → ︷╅╊✿ (¯` • ._. • • ._. • ´¯) (¯` • ¸ • ´¯) `• .¸¸. • ´´¯` •• .¸¸. • ´¯` •. • ● • ۰ • ••. • ´ ¯` •. •• ••. • ´¯` •. •• —¤ ÷ (`[¤ * * ¤] ´) ÷ ¤ —— (• · ÷ [] ÷ · •) – ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⒶⒷⒸ ⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ (⊙ ▂⊙ ) (づ  ̄ ³ ̄) づ (c // ”-} {- * \ x) (- ‘๏ _ ๏’ -) (◐ o ◑) (⊙… ⊙) ๏ [- ิ _ • ิ] ๏ (• ิ _ • ิ) (• ิ _ • ิ) (/ • ิ _ • ิ) (︶︹︺)✔✖☀✴❄❇❤ ↕ ▪❤Ⓜ✖

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Specialize newsletter for modern architecture, design, and planning.

Sign-up for our Newsletter Today

Latest Trends In The World of Architecture & Design