Blog/Tin tức

Shape Image
Shape Image

Microsoft Teams nu voor Apple Silicon geoptimaliseerd

Als u het datalimiet instelt vergeet niet als u weer updates wilt ontvangen dat u deze optie weer dient uit te schakelen. U heeft nu het installeren van Windows updates geblokkeerd via het Windows register. In de bovenbalk kopieer en plak de volgende regel. Dit is aanpasbaar aan wat nodig voor u computer/organisatie. In deze

Xem bài viết
Trueview: Hướng dẫn nhanh với quảng cáo Trueview Youtube

Trueview: Hướng dẫn nhanh với quảng cáo Trueview Youtube

Mạng xã hội Youtube có tới hơn 2 tỷ người dùng hằng tháng và việc tìm kiếm, xem và nghe các video đã là thói quen của rất nhiều người. Điều này cho thấy đây là một nơi mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được với lượng lớn khách hàng tiềm năng thông qua

Xem bài viết
Cách thực hiện PR: Hướng dẫn cơ bản về hoạt động quan hệ công chúng

Cách thực hiện PR: Hướng dẫn cơ bản về hoạt động quan hệ công chúng

Đối với nhiều người, quan hệ công chúng vẫn còn là một ẩn số. Mối quan hệ công chúng đi kèm giữa sáng tạo, thuyết phục và chiến lược. Nếu bạn biết cách làm PR, bạn có thể tác động đến mọi bộ phận của doanh nghiệp hoặc thương hiệu. Bạn đang muốn mở rộng

Xem bài viết
1 2 3 46