loader

Slide images images images images images images images

Chuyển đổi số
Doanh Nghiệp

Tổng thể.

images # digital marketing # digital marketing

Nghiên cứu & Lập kế hoạch 12 tuần chuyển đổi số tổng thể cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ.

Xây dựng Website & Các nền tảng số giúp tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ của Doanh Nghiệp.

Đánh giá & Hỗ trợ 24/7 giúp quy trình được vận hành hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Ignite . Your . Business . With . Us.Ignite . Your . Business

Đổi mới sáng tạo.

VMO

Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.

Dummy Header

Hidden Header

 • Quy trình 12 tuần chuyển đổi số Doanh Nghiệp
 • Áp dụng các nền tảng số giúp vận hành hiệu quả

VMO . Vina . Marketing . Online .

12 Tuần chuyển đổi số Doanh Nghiệp

Thực hiện Quy trình.

VMO . Giải . Pháp . 12 Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp .

icon

1. Lập kế hoạch

Nghiên cứu & Tư vấn xây dựng kế hoạch marketing phù hợp.

VMO . Giải . Pháp . 12 Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp .

icon

2. Triển khai

Thiết kế & Xây dựng website, ứng dụng các nền tảng số.

VMO . Giải . Pháp . 12 Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp .

icon

3. Tối ưu

Phân tích, đo lường, đánh giá, tối ưu & cải tiến chiến dịch.

VMO . Giải . Pháp . 12 Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp .

icon

4. Bức phá

Đẩy mạnh chiến dịch & Tiếp cận khách hàng mục tiêu mới.

VMO . Vina . Marketing . Online .

Các dịch vụ của chúng tôi

Khám phá Dịch vụ.

tab-1

Marketing Tổng thể.

VMO

Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.


 • Lập kế hoạch
 • Triển khai
 • Tối ưu
 • Bức phá
tab-4

Trang web Ứng dụng.

VMO

Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.


 • Lập kế hoạch
 • Triển khai
 • Tối ưu
 • Bức phá
tab-3

Quảng Cáo Đa Kênh.

VMO

Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.


 • Lập kế hoạch
 • Triển khai
 • Tối ưu
 • Bức phá
tab-2

Tích hợp Hiệu quả.

VMO

Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.


 • Lập kế hoạch
 • Triển khai
 • Tối ưu
 • Bức phá

Đột phá doanh số

VMO

Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.

Lời khuyên

Chuyên gia

Tư vấn

Vấn đề

12 . Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp . VMO . Vina . Marketing . Online .

49

Khách hàng

Hài lòng

12 . Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp . VMO . Vina . Marketing . Online .

108

Dự án

Hoàn thành

12 . Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp . VMO . Vina . Marketing . Online .

25

Chuyên gia

Đội ngũ

12 . Tuần . Chuyển . Đổi . Số . Doanh . Nghiệp . VMO . Vina . Marketing . Online .

70

Nền tảng

Phù hợp

Hidden Header

Sẵn sàng Bức phá.

VMO

Mong muốn được trở thành đối tác tiếp thị được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp. Giảm gánh nặng và đảm bảo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp bằng việc tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với sự biến động của thị trường.

Hidden Header

Tăng trưởng doanh thu 45%
Tiếp cận khách hàng tiềm năng 75%

VMO . Vina . Marketing . Online .

VMO . Vina . Marketing . Online .

Khách hàng chứng thực

Đánh giá Trãi nghiệm.